HAVARIJNÁ SLUŽBA:
0914 153 003

Služby

KANAL SERVIS s.r.o.

Čistenie kanalizácie tlakovou vodou

Kamerový monitoring kanalizácie

Elektromechanické čistenie kanalizácie

Trasovanie kanalizácie

Opravy, rekonštrukcie, výstavba kanalizačných sietí

O nás

Kanál- Servis s.r.o.

Naša spoločnosť sa špecializuje na služby v oblasti kanalizačných systémov na kľúč.

Zákazníkom navrhneme špecifický postup riešenia na mieru od odstránenia havarijného stavu,
cez zistenie príčiny až po odstránenie daného problému.

V prípade potreby realizujeme servisný zásah, opravu alebo rekonštrukciu daného úseku,
či sanáciu a výmenu kanalizačného potrubia.

Navrhneme, vy odsúhlasíte, my odovzdáme na kľúč.